Dr n. med. Adam Gołąb – Urolog

Indywidualna Specjalistyczna
Praktyka Lekarska

SPONDYLUS
Al. Papieża Jana Pawła II 39
70-413 Szczecin

Rejestracja telefoniczna 8.00-20.00